2016-10-27 av Per-Ola Mjömark
Internetdagarna 2016

Ryslig present om du köper biljett

Vill du lära dig hur man motar trollen i grind? Då ska du gå på Deeped Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt pass på Internetdagarna.

Där fokuserar man på kriserna, hatet, trollen, juridiken, hotet och möjligheterna att vända på det hela. Och hur man gör bättre strategiska val för att minska riskerna och skapa en bättre digital värld.

troll3

Här kan du läsa mer om evenemanget. Du bokar biljetten här.

 

2016-10-27 av Per-Ola Mjömark
Internetdagarna 2016

Effektiv och säker behörighetshantering

Staffan Hagnell började jobba med ”datakommunikation” 1981 och har allt sedan dess arbetat med digital infrastruktur.

–Förutom tekniken är jag intresserad av de mjuka samarbetsfrågorna som krävs för att en gemensam infrastruktur ska kunna utvecklas, säger han.

Berätta med dina egna ord om ert evenemang, vad är det som kommer att ske?

–Att ha en effektiv och säker behörighetshantering inom en organisation är en utmaning. Att ha det mellan olika organisationer är dock än mer utmanande. Flera sektorer arbetar nu med att utveckla identitets- och behörighetsfederationer. Syftet med detta evenemang är att vi ska lära av varandras arbete och om möjligt identifiera utvecklingsområden av gemensamt intresse kring med federativ inloggning.

Är det någon/några talare du bokat som du ser lite extra fram emot att lyssna på?

–På detta event lyssnar vi och lär av varandra, så jag ser fram mot att få höra vad som är på gång inom de olika federationerna. Jag är dock särskilt nyfiken att få höra hur det går för polisen och Naturvårdsverket, då deras federativa arbete är nytt för mig.

Vilka tycker du ska gå på ert arrangemang på Internetdagarna?

–De som arbetar med IT-samordning och söker efter effektiva kommunikationslösningar över organisationsgränser.

Om du fick välja ett, vilket annat evenemang på Internetdagarna skulle du vilja gå på och varför?

–Jag skulle då gå på evenemanget ”Digitaliseringens möjligheter i skolans värld”. Den svenska skolan är ett utmärkt exempel på behovet av och möjligheterna med en gemensam federativ inloggningslösning.

2016-10-26 av Ubuntu.se
Ubuntu.se

How to Check Bad Sectors or Bad Blocks on Hard Disk in Linux

Let us start by defining a bad sector/block, it’s a section on a disk drive or flash memory that can not be read from or written to anymore, as a result of a fixed physical damage on the disk surface or failed flash memory transistors.

As bad sectors continue to accumulate, they can undesirably or destructively affect your disk drive or flash memory capacity or even lead to a possible hardware failure.

It is also important to note that the presence of bad blocks should alert you to start thinking of getting a new disk drive or simply mark the bad blocks as unusable.

2016-10-26 av Ubuntu.se
Ubuntu.se

24 Must Have Essential Linux Applications In 2016

The world of Linux, everything is full of alternatives. You have to choose a distro? You have got several dozens of them. Are you trying to find a decent music player? Alternatives are there too.

But not all of them are built with the same thing in mind – some of them might target minimalism while others might offer tons of features. Finding the right application for your needs can be quite confusing and a tiresome task. Let’s make that a bit easier.

Best free applications for Linux users

I’m putting together a list of essential free Linux applications I prefer to use in different categories. I’m not saying that they are

2016-10-25 av Eric Luth
Wikimedia Sverige

Vårt remissvar till EU-kommissionens upphovsrättsförslag

Ibland är det krångligt att hänga med i hur lagstiftningsprocesser går till i EU, oavsett om man är vanlig lekman eller jobbar med det. 14 september publicerade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om upphovsrätt. Direktivet har många problem, och eftersom vi är direkt berörda av flera delar av direktivet har vi ägnat mycket tid sista veckorna åt att ge så mycket input vi kan.

Det första som händer när ett förslag presenteras är att det skickas till rådet (som består av medlemsstaterna) och Europaparlamentet, där folkvalda politiker sitter. Det är rådet och parlamentet som till slut beslutar om förslaget. Medlemsstaterna representeras av regeringen, och därför måste regeringen ta fram en ståndpunkt om förslaget. Där befinner sig upphovsrättsfrågan just nu. I fredags var sista dag att skicka in remiss till regeringen. Vilket vi såklart har gjort (se vårt förslag här).

atomium_brussel1
Belgien tillåter panoramafrihet. CC-BY-SA 3.0. Fotograf Tisloafp.

Regeringen konstaterar att direktivet måste balansera mellan rättighetsinnehavares och användares rättigheter. Vi menar att förslaget inte gör det, och att man slår mot användare med förslag som kanske inte ens uppfyller sina syften. Därför föreslår vi 5 konkreta ändringsförslag.

1. Inför obligatoriskt undantag om panoramafrihet. Idag har många länder undantag för panoramafrihet, men långt ifrån alla. Detta trots att kommissionen har konstaterat att det är önskvärt, och att det gynnar alla parter. Ett obligatoriskt undantag om panoramafrihet skadar ingen men gynnar alla.

2000px-pd_no_rights_reserved_new-svg
Inför Public Domain-garanti

2. Inför public domain-garanti. Ett verk som ligger i public domain har inte längre någon upphovsrätt. Trots det försöker nitiska advokater och andra med jämna mellanrum hävda att upphovsrätt visst gäller på reproduktioner av public domain-verk. Vi menar att det bör införas en garanti för att avbildningar av verk, i sin helhet eller i delar, behåller sin public domain oavsett ny form.

3. Gör det möjligt för fler, bland annat Wikimedia, att bedriva text- och datautvinning. Text- och datautvinning innebär att använda databaser för att aggregera data, något som kan användas till många olika projekt (ett välkänt exempel är ju Sverker Johansson och Lsjbot på svenska Wikipedia). Kommissionens förslag innehåller undantag för universitet och liknande institutioner, men blockerar därmed bland annat Wikimedia från att använda lagligt tillgänglig information för aggregering.

4. Ersätt masscreeningsverktyg med notice and action-verktyg. Kommissionen är orolig över att plattformar för användargenererad information bryter mot upphovsrätten. Därför vill man flytta över ansvaret från användare till plattformarna, och kräva att man inför masscreeningsverktyg med ”effektiv teknik för innehållsigenkänning”. Givet att Wikipedia får hundratals redigeringar i minuten blir det väldigt svårt att få till en sådan funktion, och den ”proportionalitet” som kommissionen menar måste finnas kommer inte existera. Inget system för masscreening kommer att vara proportionerligt mot hur lite upphovsrättsbrott som sker på Wikipedia. Vi menar att det vore bättre med något som liknar ett notice and action-krav, det vill säga att plattformen måste se till att information som man  blivit medveten om bryter mot upphovsrätten från sin plattform. Hade kommissionens förslag funnits från början hade Wikipedia förmodligen aldrig kunnat uppstå.

5. Överväg noggrant förslaget om närliggande rättigheter för pressutgivareDet förslag som kanske är mest skadligt för Wikipedia är det om närliggande rättigheter på 20 år för pressutgivare. Vi skulle behöva betala licenser för att sammanställa bibliografier och referenslistor till innehåll som finns tillgängligt online. Därmed skulle våra verifierbarhetskrav bli omöjliga. Kommissionen måste göra en bättre konsekvensanalys av vad det här förslaget skulle innebära. Annars kan det bli förödande.

Vi håller tummarna för att regeringen och EU-nämnden lyssnar på våra inspel. Kommissionens förslag skulle slå mycket hårt mot alla vi som kämpar för att sprida och tillgängliggöra fri information. Vi har gjort vad vi har kunnat från svenskt håll. Nu återstår hårt arbete i Bryssel.

eric_luth_28wmse29
Eric Luth
Wikimedia Sverige
eric.luth@wikimedia.se
+46 765 55 50 95


2016-10-24 av Per-Ola Mjömark
Internetdagarna 2016

Edward Snowden till Internetdagarna

Visselblåsaren och Right Livelihood-pristagaren Edward Snowden gör ett unikt framträdande på Internetdagarna den 21 november via länk från Moskva.

– Edward Snowden är en av de mest betydelsefulla personerna i kampen för ett öppet och fritt internet. Det är värden som är centrala för Internetdagarna och det känns väldigt kul och angeläget att han ska dela med sig av sina tankar och insikter till deltagarna på konferensen, säger Niklas Serén, projektledare för Internetdagarna.

Framträdandet arrangeras av Amnesty International och Right Livelihood-stiftelsen. Amnesty International driver just nu en kampanj där organisationen kräver att USA:s president Barack Obama benådar Edward Snowden innan Obama avgår som president i januari 2017.

– Rätten och möjligheten att avslöja människorättskränkningar är centrala i ett demokratiskt samhälle. Edward Snowden är en visselblåsare vars insats för yttrandefrihet och rätt till privatliv inte kan överskattas. Han måste benådas och skyddet för visselblåsare måste stärkas över hela världen, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare på Amnesty International svenska sektionen.

Edward Snowden tilldelades Right Livelihood-priset 2014 “för att med stort mod och skicklighet ha avslöjat en statlig övervakning av hittills oanad omfattning”. Han har ännu inte kunnat motta sitt pris av rädsla för att Sverige skulle utlämna honom till USA där han riskerar fängelse i 30 år eller mer.

2016-10-24 av Ubuntu.se
Ubuntu.se

Why Security Distributions Use Debian

Debian may not talk a lot about security, but then fish rarely talk about water, either.

What do distributions like Qube OS, Subgraph, Tails, and Whonix have in common? Besides an emphasis on security and privacy, all of them are Debian derivatives -- and, probably, this common origin is not accidental.

At first, this trend seems curious.

2016-10-20 av Eric Luth
Wikimedia Sverige

Uppsala kommun: stort engagemang för öppna data

3 oktober träffade jag (Eric Luth) och Axel Pettersson från Wikimedia Sverige Olle Bergdahl, E-strateg i Uppsala kommun.

offentligkonst-se_20162c_uppsala2c_kommun03
Olle Bergdahl, E-strateg i Uppsala kommun, på kommunledningskontoret i Uppsala. Fotograf: Axel Pettersson, CC-BY-4.0.

Under ett långt och inspirerande möte diskuterade vi öppna data, och vilka möjligheter och utmaningar som Uppsala kommun stod inför i sitt arbete.

Vi bestämde oss för att ställa några frågor till Olle!

– Hur är engagemanget i kommunen för öppna data?

– Jag upplever att engagemanget för öppna data i kommunen är stort. När chefer och medarbetare får upp ögonen för de möjligheter och det värde öppna data kan skapa ökar engagemanget.

– Hur upplever du att arbetet går? 

Arbetet går långsamt. Vi behöver arbeta mer med medvetandegörande insatser. Att utbilda informationsägare i kommunen om öppna data. Jag tror på kraften med storytelling. Att lyfta fram goda exempel både från vår egen organisation och vår omvärld.

– Vad vill / kommer ni att göra framöver?

– Vi kommer att revidera vår riktlinjer kring öppna data. Licensformen är för närvarande CC-BY och vi ska ändra den till CC-0. Vi kommer även att jobba mer med länkad öppna data. Vi vill att kommunens öppna data ska kunna skördas och tillgängliggöras via den nationella öppna dataportalen och därigenom även öppna dataportalen I EU. Vi arbetar med en rad forskning och utvecklingsprojekt kring sakernas internet. Kommunen kommer att tillgängliggöra livedata från exempelvis sensorer som mäter luftkvalitet i staden.

– Vad vill du skicka med till andra kommuner i deras arbete med frågan?

– Att visa beslutsfattare goda exempel från andra organisationer som har lyckats. Det finns ett antal nyttokalkyler att ta del av, bland annat från Trasport for London som påvisar nyttan med öppna data. Ett annat tips är att börja smått. Börja med att tillgängliggöra nämndhandlingar, Exceldokument och data i sin allra enklaste form. Det är bättre att börja och komma igång. KOLADA-data i form av nyckeltal som kommunen hanterar är ofta en bra början. De är enkla att integrera på kommunens webb.


2016-10-20 av Per-Ola Mjömark
Internetdagarna 2016

Vinn en snajdig internethalsduk!

Det finns tusen skäl att älska internet. Vilket ligger närmast ditt hjärta? 

Bekänn din kärlek för internet och du kan vinna en halsduk! Svara på frågan: Varför älskar du internet? Du har då chans att lägga vantarna på höstens snyggaste halsduk. Perfekt runt halsen, i klacken eller direkt på väggen. 

Använd detta formulär för att vara med i tävlingen.

halsduk

2016-10-19 av Ubuntu.se
Ubuntu.se

How to use IP (replacement for ifconfig) Command on Linux

IP command is similar to ifconfig, which is very familiar for assigning Static IP Address, Route & Default Gateway, etc.,.

ifconfig command was deprecated due to no maintenance since so many years, even though it is still available on most Linux distributions.

ifconfig command has been replaced by IP command which is very powerful and performing several network administration tasks with one command.

IP command utility bundled with iproute2 package. By default iproute2 utility pre-installed all the major Linux distribution. If no, you can install it by issuing iproute2

2016-10-19 av Ubuntu.se
Ubuntu.se

Top 37 things to do after installing Ubuntu 16.10 (Yakkety Yak) to make as user friendly

Are you existing Ubuntu user and upgraded Ubuntu 16.04 LTS to Ubuntu 16.10, you may already done these tweaks long time back when you installed the Ubuntu freshly, even check once you may get some important tweaks which help you to make your desktop more elegant. If no and new to Ubuntu, you must read once and take which is needed for you.


The below bunch of apps & tweaks will make your Desktop much easier and more user friendly for day to day operation, so that

2016-10-18 av Sara Mörtsell
Wikimedia Sverige

Doktorander förbättrar Wikipedia

Wikipedia at Lund University August 2016
Wikipedia vid Lunds universitet 2016 av Sara Mörtsell (WMSE) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Wikipedias utbildningsprogram i Sverige utökas med flera doktorandkurser under 2016.

Under 2016 har för första gången Wikipedia använts som ett kursverktyg inom doktorandutbildningar i Sverige. Det var först Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som tog steget från att vara de ledande när det gäller forskares aktiva bidrag till Wikipedia till att ta in doktorandernas kurser som ett tillfälle att presentera Wikipedia och vilka möjligheter uppslagsverket innebär för spridningen av uppdaterad forskning och som ett pedagogiskt verktyg för att träna kommunikation med allmänheten. Doktorandkursernas Wikipediainslag fungerar därmed både förberedande för uppgifter som forskare och som ett innovativt arbetssätt för att examinera kunskaper med hjälp av digitala verktyg. Kunskapen om hur Wikipedia fungerar är också något som doktoranderna kan ha fördel av i sin undervisningen, där de möter studenter som i sin tur kan bli bättre rustade att kritiskt granska och använda Wikipedia.

Under vårterminen hade sammanlagt 50 doktorander använt Wikipedia som ett publicering- och kursverktyg. Kurserna har handlat om populärvetenskapligt skrivande och att använda olika digitala medier för att nå ut med sin forskning.

Fler universitet har sedan dess anslutit sig − Stockholms universitet, Lunds universitet och snart även Uppsala universitet. Vid Lunds universitet bidrog doktorander från forskningsskolan Compute i augusti med att förbättra så många som 10 olika språkversioner av Wikipedia.

Röster från doktorander om Wikipedia

”I particularly liked the Wikipedia exercise, as it provided knowledge about how contributions are made in Wikipedia.”

”I honestly did not know that researches used Wikipedia nor that SLU wanted us to use Wikipedia (but I assume that they approve since they have a template ). So it was a good eye opener. I also liked that I now have another way to keep also people outside of the academia community posed about my research and the important thing that I (hope to) come up with.”

”To me working with Wikipedia was a new experience. I liked to work with it ‘hands on’.”

Sara Mörtsell
Sara Mörtsell
Projektledare Utbildning,
Wikimedia Sverige
sara.mortsell@wikimedia.se


2016-10-18 av Malin Crona
:DFRI

Internetdagarna 2016 – Engaging Privacy

DFRI är med och arrangerar Engaging Privacy – två heldagar under Internetdagarna 21 och 22 november som handlar om integritet.

Som medlem i DFRI kan du uppge rabattkoden IND16 och få 20 procents rabatt på biljetten.

Du kan läsa mer på Facebook eller på Internetdagarna.

Här lite mer om vad Engaging Privacy-dagarna på Internetdagarna är:

Engaging Privacy, ISOC-SE, OKSE, DFRI och IIS anordnar två heldagar under Internetdagarna för dig som vill lyssna, lära och själv komma på idéer om hur din organisation och samhällets olika aktörer bättre kan hantera personuppgifter av olika slag. För att värna integriteten och för att skapa större tillit på internet.

Personlig information är en central del i hur många företag och myndigheter utvecklar produkter, levererar service och skapar förståelse. Samtidigt som denna insamling leder till bättre produkter och tjänster finns det en stor oro kring hur sådan data hanteras – i vilken utsträckning respekteras medborgares personliga integritet?

På Engaging Privacy-spåren vill vi förstå hur näringslivet och offentligheten samt vanliga medborgare och konsumenter ser på denna insamling och ansvaret för den personliga integriteten. Utifrån detta vill vi föra ett samtal kring fördelar, nackdelar, hot och möjligheter för att tillsammans försöka skapa en bättre integritetsmiljö i Sverige. Vi inleder båda dagarna med fyra talare som ger sina perspektiv på dilemmat, och därefter samlas vi i en gemensam workshop för att utveckla hållbara lösningar på relevanta problem kring personlig data.

21 november pratar vi om näringslivet: https://internetdagarna.se/program/engaging-privacy-naringslivet/
22 november pratar vi om offentlig sektor: https://internetdagarna.se/program/engaging-privacy-offentlig-sektor/

2016-10-17 av Per-Ola Mjömark
Internetdagarna 2016

För dig som har det digitala som arbetsverktyg

Behrang Kianzad har haft internet som arbetsverktyg sedan 1998 då han började som redaktör på en online-tidning. Han har sedan dess arbetat med digital kommunikation både som konsult, strateg, medieansvarig och utbildare. Uppdragsgivare har varit nationella organisationer, internationella företag samt högskolor.

–Även i rollen som skivbolagsägare och artistmanager har jag arbetat mycket med digitala medier. Jag har även belyst frågor om yttrandefrihet på nätet samt agerat mot näthat på till exempel Facebook genom olika initiativ.

Berätta med dina egna ord om ert evenemang, vad är det som kommer att ske?

–Eftersom såväl jag som kollegan Maria Zerihoun arbetat länge med digitala och sociala medier som arbetsverktyg, så ville vi belysa hur dessa kanaler förändrats, och hur framtiden kommer att se ut rörande möjligheter och utmaningar för digitala kommunikatörer, marknadschefer och andra yrkesgrupper som har det digitala som arbetsverktyg. Därför har vi försökt belysa dessa frågor från olika vinklar och samlat ett starkt team av föreläsare och paneldeltagare som bjuder på en unik inblick med hjälp av sina erfarenheter.

Är det någon/några talare du bokat som du ser lite extra fram emot att lyssna på?

–Too many to mention, ingen nämnd ingen glömd såklart, men framför allt så vill jag lyfta det fördjupande passet med Anders Hallén från Edelman Deportivo samt Hanaw Rashid från The Amazing Society. 

Vilka tycker du ska gå på ert arrangemang på Internetdagarna?

–Alla som på ett eller annat sätt arbetar med digitala medier och vill lära sig optimera sina strategier på kort och lång sikt, och vill fördjupa sin förståelse av plattformar som Facebook med nya insikter och innovationer.

Om du fick välja ett, vilket annat evenemang på Internetdagarna skulle du vilja gå på och varför?

–Jag hoppas gå på Darius Kazemis keynote och lära mig mer om bottar och ”other weird internet stuff” som han skriver i sin beskrivning. I like it when it’s weird.

2016-10-14 av Eric Luth
Wikimedia Sverige

Upphovsrätt i Europahuset

14 september föreslog EU-kommissionen ett nytt upphovsrättspaket. För närvarande är förslagen på remiss bland medlemsländerna, och som en del av det anordnade Europahuset ett panelsamtal med upphovsrättslobbyn, Europaparlamentariker och EU-kommissionens svenska representanter.

cutza0nwyaa0yva-jpg-large
EU-kommissionen och företrädare från upphovsrättslobbyn och Sveriges konsumenter, bl.a. dramatikerförbundet.

Att vi är kritiska mot en rad av förslagen är inget nytt. Krav på licenser för länkar skulle kräva oss att göra om våra verifierbarhetskrav i grunden. Att övervaka varenda redigering med masscreeningstekniker skulle vara komplicerat givet att Wikimediaprojekten får hundratals redigeringar i minuten, och tas den safeguard för plattformar bort som gör det möjligt för Wikimedia att stå som servervärd åt Wikipedia och Wikimedia Commons blir det juridiskt tveksamt hur Wikimedia ens skulle kunna fortsätta fungera (vilket har skrivits om på bloggen tidigare).

Det blev symptomatiskt för kommissionens och intresselobbyns inställning i diskussionen. ”Stora plattformar” likställdes med ”stora multinationella och mycket rika företag”, typ Facebook och Google. De skulle ju ändå ha råd att införa den här typen av system…

Problemet är att Wikimedia, till exempel, som plattform varken kapitaliserar på upphovsrättsskyddat material eller har de stora ekonomiska muskler som kan hålla oss över ytan i det hav av nya regler som kommissionen vill införa.

Vad är då egentligen kommissionens förslag? 

Syftet med förslaget är att göra övergången till den digitala världen och den digitala inre marknaden uppdaterad, eftersom upphovsrätten inte är anpassad till en digital värld. Det är i sig ingen dålig ambition, och nya upphovsrättsregler har vi länge velat se. Problemet är inte ambitionen i sig, utan resultatet.

Tre saker vill kommissionen åstadkomma:

 1. Underlättat utbud och tillgång till nättjänster över gränserna.
 2. Förbättrade upphovsrättsliga regler för forskning, utbildning och integration av människor med funktionsnedsättningar.
 3. Mer rättvis och hållbar marknad för upphovsmän och presspublicister.

För att göra det första vill man skapa en rättslig mekanism för programföretag som visar innehåll på internet samt underlätta rättighetsinhämtandet genom kollektiva förvaltningsorganisationer i respektive medlemsland.

Vår största kritik rör den andra och tredje punkten.

 • Man vill göra det möjligt för universitet att använda databaser för text- och datautvinning. Wikimedia och Wikipedia räknas inte in i undantaget.
 • Man vill etablera krav på länklicenser för att stärka presspublicisters ”närliggande rättigheter”. Detta skulle, som sagt, tvinga oss att i grunden omdefiniera våra verifierbarhetskrav.
 • Man vill tvinga plattformsägare att ta fram masscreeningsverktyg för att övervaka alla ändringar som görs, för att se till att de följer upphovsrätten och ger rätta licenser. Detta skulle vara i det närmaste ogörligt för Wikimedia. Vi har svårt att se hur vi skulle kunna införa system som övervakar hundratals redigeringar per minut och databaser med 33 miljoner filer. Samtidigt har vi väldigt få fall som bryter mot upphovsrätten.

Hoppet står till politikerna

Det blev lite ljusare när Max Andersson och Jytte Guteland tog vid. Max såg framförallt problemet med närstående rättigheter för presspublicister (länklicenskrav), och Jytte var lite mer vag i vad hon ville uttrycka, men såg problem med en del av skrivningarna.

Det är inte orimligt att upphovsmän får betalt för sina alster  (även om folk väldigt gärna i högre grad får använda creative commons-licenser!). Det är inte orimligt att ha system för att se till att upphovsrätten följs, eller att fundera över hur tidningars roll i samhället kan stärkas när digitala medier tar över allt mer.

Det är däremot orimligt att driva igenom förändringar av upphovsrättslagstiftningen som kväver allmännyttan, ideella organisationer och plattformar där tusentals volontärer arbetar för att göra information tillgänglig – fri information tillgänglig.
eric_luth_28wmse29
Eric Luth
Projektadministratör,
Wikimedia Sverige
eric.luth@wikimedia.se


2016-10-14 av Per-Ola Mjömark
Internetdagarna 2016

Jobbar du med webben? Bli inspirerad på Wordcamp!

Stanislav Khromov är arrangör av årets Wordcamp. Till vardags jobbar han som utvecklare på Aftonbladet.

–Fokus för teamet jag jobbar i är att ta fram engagerande sajter som på ett begripligt och intresseväckande sätt tar upp viktiga nyhetshändelser i vår vardag. Vi jobbar då med ett format som vi kallar ”long reads” (ungefär: långläsning) där vi använder WordPress flitigt, berättar han.

Berätta med dina egna ord om ert evenemang, vad är det som kommer att ske?

–WordCamp har under flera år varit en tradition i den svenska WordPress-communityn – en stor årlig konferens med allt inom webb. Vi har växt varje år och vi är extremt glada över att i år hålla WordCamp i samband med Internetdagarna. Det kommer bli en salig blandning av svenska och utländska talare, mycket tid för mingel och allmänt skön stämning.

Är det någon talare du bokat som du ser lite extra fram emot att lyssna på?

–Det är fantastiskt roligt att lyssna på case studies. Det är både visuellt och  spännande att se hur organisationer och företag använder WordPress. I år kommer bland annat Scouterna att visa hur de organiserar sina hundratals klubbar med hjälp av WordPress, det kommer jag inte att missa!

Vilka tycker du ska gå på ert arrangemang på Internetdagarna?

–Vi har ett fantastiskt varierat program i år och tror att alla som jobbar med webb i någon omfattning kommer hitta en plats på WordCamp. Givetvis ligger fokus på WordPress – oavsett om man jobbar med design, UX, AD, utveckling, kravställning, beslutsfattande eller testande så har vi snack som kommer att inspirera!

Om du fick välja ett, vilket annat evenemang på Internetdagarna skulle du vilja gå på och varför?

–Det pågår en tyst revolution just nu inom öppen källkod. Fler och fler företag börjar förstå att framtiden inte kommer bygga på stängda system utan öppna. Stora företag som Microsoft, Facebook och Google både använder och släpper öppen källkod flitigt, och WordPress har varit öppen källkod i över tio år. På senare tid har även finanssektorn börjat influeras av den första open source-valutan – Bitcoin. Mig skulle man därför hitta på Bitcoin och Blockchain-spåret.

2016-10-13 av Ubuntu.se
Ubuntu.se

Ubuntu 16.10 Yakkety Yak Launches Officially with Linux Kernel 4.8, Download Now

Today, October 13, 2016, is a big day for Ubuntu users, as Canonical just launched the final release of the Ubuntu 16.10 (Yakkety Yak) operating system for desktop, server, and cloud computing.

Ubuntu 16.10 (Yakkety Yak) has been in development for the past six months, like any other Ubuntu release, and it's now officially available for download (see links at the end of the article) for those who want to use the latest software releases and GNU/Linux technologies on their personal computers, or in the cloud.

Oppositely, Ubuntu 16.10 is not an exciting release for fans of the open source operating system. Probably the most important feature of Yakkety Yak is

2016-10-13 av Per-Ola Mjömark
Internetdagarna 2016

Fullspäckad dag om svenskarnas internetvanor

Emanuel Karlsten är journalist som råkade komma in i branschen som webbredaktör samtidigt som sociala medier blev stort i Sverige.

–Det är nog anledningen till att just sociala medier råkade bli det verktyg som jag använde först och mest i mitt jobb att göra webb och journalistik så attraktivt som möjligt. Idag föreläser och rådgiver jag mycket om den digitala utvecklingen i eget företag. Jag skriver krönikor i GP, programleder i P1 och modererar en del också, säger Emanuel Karlsten.

Berätta med dina egna ord om ert evenemang, vad är det som kommer att ske?

–Under en dag kommer svenska internets viktigaste statistik vara i absolut fokus. För mig är det närmast en högtidsstund när den årliga rapporten Svenskarna och internet kommer. Alla som vill förstå sin samtid, eller den digitala förändringen behöver läsa den. Det vi vill göra är att sätta den lite i perspektiv, så jag har tagit in några av Sveriges bästa experter på de olika områdena som kommer hjälpa oss förstå och tolka statistiken.   

Är det några talare du bokat som du ser lite extra fram emot att lyssna på?

–Ja! Dels Joel från IJWBC, Sveriges största Youtubekanal. Han kommer prata om medieförändringarna och är särskilt aktuell eftersom de blev inbjudna till SVT, gjorde program åt dem, men återgick sedan till Youtube av flera skäl. Man får inte heller missa Anneli Tisell, grundare av Babblarna som gjort några av Sveriges mest sedda Youtubeklipp – för de allra yngsta barnen. Hon ska vara med i ett samtal om barn och unga på nätet tillsammans med nätforskaren Elza Dunkels. Det ser jag otroligt mycket fram emot! 

Vilka tycker du ska gå på ert arrangemang?

–Alla som är intresserad av nätet och de beteendeförändringar som det digitala har inneburit för samhället, kommunikationen och näringslivet. Detta är ett måste. 

Om du fick välja ett, vilket annat evenemang på Internetdagarna skulle du vilja gå på och varför?

Bitcoin tror jag. Det är fascinerande, men totalt obegripligt för mig. Det känns som en sak som kommer påverka oss allt mer och man behöver ha djupare förståelse av. 

2016-10-12 av Eric Luth
Wikimedia Sverige

Nationalmuseum släpper 3000 högupplösta bilder på Commons!

Bild på katt i högt gräs med fågelunge i munnen.
Konstkatt i tillgängliggjord konstskatt.

Eloge till Nationalmuseum!

Länge har kulturarv setts som något som ska hållas bakom lyckta dörrar, eller åtminstone inom fyrkantiga väggar. Att upptäcka kulturarv har varit att betala museiinträde och titta i montrar. Nu har Nationalmuseum hjälpt oss i arbetet för en revolutionerad syn på kulturarv, och i vidare mening fri kunskap.

Igår blev det officiellt att Nationalmuseum i samarbete med oss laddar upp 3000 högupplösta bilder på Wikimedia Commons. Genom några enkla knapptryck på en dator har hela världen tillgång till underbara konstverk – med konstnärer som Carl Larsson, Bruno Liljefors, Anders Zorn, Édouard Manet. Listan på vackra tavlor och kända konstnärer kan göras lång. Det är kanske egentligen dock inte det väsentliga. Det väsentliga är att de är tillgängliga. Du kan göra vad du vill med dem! De har sedan länge förlorat sin upphovsrätt, och nu är det bara din kreativitet – inga museiväggar eller monterglas! – som begränsar vad du vill göra med dem! Stockholm är ingen geografisk begränsning. Du kan sitta i Ulan Bator, New York City eller för all del på Månen (om du hittar internetuppkoppling, det vill säga) och uppleva konst!

Alltfler museer inser att deras samlingar inte gör någon nytta på ett dammsamlarlager eller når sin fulla potential på en vägg. Museer är fantastiska, men möjligheterna med ett tillgängligt kulturarv närmast oändliga! LSH+-museerna (Livrustkammaren, Skoklosterslott och Hallwylska) har vi i Wikimedia Sverige tidigare samarbetat med, vilket har resulterat i många fantastiska bilder (du hittar många av de bildkällor vi samarbetat med här). LSH+ hade 600 000 besökare förra året. Deras bilder visades 21 miljoner gånger.

I Danmark har Statens Museum for Kunst (SMK) varit pionjärer i att släppa bilder i public domain,  vilket bland annat har resulterat i att man i Köpenhamn har använt konst för att täcka de fula betongväggar som täcker ombyggnaden av tunnelbanan. På förhand är det svårt att veta alla möjligheter som finns när kunskap görs fri och kulturarv tillgängligt.

Härom dagen gick jag förbi Sergels torg, och ombyggnationen på Klarabergsgatan. De gråa betongväggarna skriar av tråkighet. Stockholms Stads politiker hävdar att det skulle behövas såväl bygglov som reklamavgift för att ersätta den gråblåa betongen. Kanske är det värt att se om det går att ändra regler och policyer? Såväl turister som folk som bor i stan skulle få en mycket trevligare upplevelse, och dessutom är det väl ett gyllene tillfälle att visa upp vacker konst? Tänk vilken bildningsmöjlighet!

Bra jobbat, Nationalmuseuem. Tillsammans tar vi många små steg mot ett samhälle där kunskap är fri på riktigt!

konstidanmark3 konstidanmark2

konstidanmark
Bild på konstväggen i Köpenhamn. Tänk om det hade sett ut så i Sverige! Nationalmuseums bilder gör det möjligt. Alla tre bilder CC BY 3.0, Frida Gregersen.

Läs mer:

 

Eric Lutheric_luth_28wmse29
Projektadministratör,
Wikimedia Sverige

@lutheratur
eric.luth@wikimedia.se


2016-10-12 av Per-Ola Mjömark
Internetdagarna 2016

Så går det med jämställdheten i teknikbranschen

Annika Englund är feminist, digitalstrateg, improvisationsfanatiker och medgrundare av en mobilstartup. Hon har jobbat som marknadschef och klusterutvecklare med tech-startups och system för tillväxt både internationellt och i Sverige. Därtill sitter hon i styrelsen för Feministiskt perspektiv.

–Jag är mamma till DN.se och medgrundare av aktivistnätverket OPK.org (vila i frid). Just nu skriver jag för Dagens Analys. Gillar katter. Och sci-fi. Och Internet.

Anna Caracolias är ingenjör, teknikkonsult, grundare av en mobilstartup, proffs på att bygga sommarstugor och sticka schyssta tröjor. Hon sitter i styrelsen för Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

–Jag har drivit startup i många år och är pionjär inom mobil kommunikation. Utbildad i USA och runner up-till årets teknikkvinna. En del påstår att jag är en formidabel skribent och föreläsare. Gillar att hugga ved. Och lyssna på tech-poddar. Och internet.

Berätta med era egna ord om ert evenemang, vad är det som kommer att ske?

–Förra året var vi problemorienterade när det gäller tillväxtsituationen i tech-branschen. I år är vi lösningsorienterade. Tips, statistik, tunga talare som följer upp hur jämställd och meritokratisk teknik- och startupbranschen blivit på ett år, säger Annika englund.

–Vi tittar återigen på vilka attityder i näringslivet, inom forskningen och hos riskkapitalet som står i vägen för tillväxt genom mångfald. Vi ställer frågorna och söker svaren om hur vi kan öka medvetenheten kring fördelarna med en jämställd teknikbransch, förklarar Anna Caracolias.

Är det någon/några talare ni bokat som ni ser lite extra fram emot att lyssna på?

Japp. Heather Brunner som är VD på WordPress Engine World Wide. Vi är superstolta att Anna lyckades få henne att komma till Stockholm och prata på Internetdagarna, säger Anna Caracolias.

Vilka tycker ni ska gå på ert arrangemang?

–Alla. Särskilt företagsledare och beslutsfattare i tech-svängen, och startups i alla branscher förstås som vill bredda sitt kompetensområde och nätverk. Män, kvinnor, feminister och icke-feminister – elever, lärare och alla som vill få in en fot eller utveckla sin närvaro i techbranschen – ingenjörer, gränssnittsproffs, cross platform intresserade eller digital analys spelar ingen roll – mångfald är det som gäller, förklarar Annika Englund.

Om ni fick välja ett, vilket annat evenemang på Internetdagarna skulle ni vilja gå på och varför?

–Jag vill supergärna gå på Uppkopplat, hållbart och smart. Annika på Kickstarta er digitala transformation, säger Anna Caracolias. 

2016-10-12 av Ubuntu.se
Ubuntu.se

Installing NVIDIA Drivers All Major Linux Distributions

NVIDA supports Linux with its proprietary drivers nearly as well as it does Windows. That said, it's no secret that NVIDIA has long been the go-to choice for gaming on Linux. Unfortunately, even though the drivers support Linux well, installing them can become more complicated when dealing with different distributions. In many cases, the process is very simple but not well documented. In others, it's a bit tougher, but there is no reason that you can't get the latest NVIDIA drivers for your graphics card working on most major distributions.

2. Ubuntu

Due to its extreme popularity, Ubuntu tends to be a target for support from third party developers and hardware manufacturers. NVIDIA is no exception,

2016-10-11 av Eric Luth
Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige tilldelas Sociala medier-priset 2016!

wikimedia_conference_2016_-_group_photo
Foto: Jason Krüger. Licens: CC BY-SA 4.0

ÄNTLIGEN! Vet ni hur svårt det är att hålla tyst i två månader om att Wikimedia Sverige tilldelats årets Sociala Medier-pris om 100 00 kronor? Eftersom vi på kansliet normalt sett arbetar med att sprida så mycket information som möjligt till så många människor som möjligt, så är svaret på frågan: Mycket svårt!

Wikimedia Sverige är alltså 2016 års mottagare av Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris. Den nyheten släpptes idag, och i och med det sällar vi oss till internetpionjärer som Brit Stakston, Joakim Jardenberg och Lina Thomsgård. Det är mycket hedrande. Motiveringen är att vi ”på ett innovativt sätt samlar in och presenterar användargenererad kunskap i det digitala landskapet”.

Wikipedia är inte perfekt, men det är fantastiskt. Det är en av världens mest besökta hemsidor, ett uppslagsverk som helt har omdefinierat synen på vad kunskap är och på vem som ska ha tillgång till den. Alla vet vad Wikipedia är, men ofta försvinner vi – Wikimedia Sverige – som organisation bakom uppslagsverket.

Men, den här gången är det inte Wikipedia som har fått priset. Det är vi – du, jag och alla andra som genom Wikimedia Sveriges alla olika projekt bidragit till att sprida information via Wikipedia och alla de andra Wikimedia-plattformarna, som till exempel Wikimedia Commons och Wikidata.

Wikimedia Sverige är en ideell organisation med stora visioner och engagerade medlemmar. Vi är en organisation som brinner för öppenhet, transparens och för att sprida kunskap. En organisation som har turen att få samarbeta med intressanta samarbetspartners som nyfiket väljer att utforska den digitala världen med just oss. Allt detta gör det extra roligt att få ta emot priset. Det är ett tecken på att vi arbetar åt rätt håll. Ett tecken på att vi gör skillnad.

100 000 kronor är mycket pengar. Vi har ännu inte bestämt vad vi ska göra för dem än, men vi vet att vi vill göra något bra för våra volontärer. Har du en innovativ, rolig eller smart idé på vad vi ska göra med pengarna? Peta in den i kommentarsfältet. Vi tar tacksamt emot alla förslag – speciellt de som sätter våra volontärer i centrum!

Priset kommer att delas ut i Borås den 19 oktober  i samband med Days of Knowledge på Högskolan i Borås. Jag kommer att föreläsa om våra mål och vår verksamhet och kanske har jag turen att få träffa några av er där.

Sist, men inte minst vill jag tacka alla som på olika sätt hjälpt oss under åren som gått. Ni har alla en del i det här priset.

Anna Troberg_smallAnna Troberg
Verksamhetschef
Wikimedia Sverige

@annatroberg
anna.troberg@wikimedia.se

 


2016-10-10 av Sara Mörtsell
Wikimedia Sverige

Wikipediautbildning för bibliotekspersonal

Första tillfället i höstens Wikipediautbildning för bibliotekspersonal gick av stapeln på Stadsbiblioteket den 28 september.
Av Anna Troberg (WMSE) [CC0], via Wikimedia Commons

Vad vill bibliotekspersonal veta när det gäller Wikipedia? I höst arrangerar Wikimedia Sverige Wikipediautbildning för bibliotekspersonal tillsammans med Kungliga biblioteket. Det första tillfället gick av stapeln den 28 september på Stadsbiblioteket i Stockholm och två ytterligare tillfällen är planerade och går att anmäla sig till redan nu.

Första tillfället samlade bibliotekspersonal från vitt skilda verksamheter och orter och en del av diskussionernas utfall var en antal områden där deltagarna ville veta mer om Wikipedia.  Här dessa frågeställning i tematisk indelning kompletterade med användbara länkar som kan ge rekommendationer och mer fördjupad information kring varje område.

Tillförlitlighet och källkritik

 • ”Jag arbetar på skolbibliotek. När jag träffar elever så anger de ofta att de använder Wikipedia. Jag skulle vilja ha svar på hur tillförlitlig Wikipedia är som källa.”
 • ”Jag vill använda Wikipedia för att arbeta med källkritik ihop med elever.”
 • ”Hur tillförlitliga är de angivna källorna till en wikipediaartikel? Och hur kontrolleras det?”
 • ”Är Wikipediaartikeln i sig en “bra” källa?”
 • ”Hur väl måste fakta beläggas för att de ska ingå för Wikipedia?”
 • ”Jag vill ha verktyg, metoder och vana att bakgrundskolla, faktakolla wikipediaartiklar.”

För bibliotekspersonal som möter gymnasieelever finns materialet som vi skapat ihop med Mamlmö högskola på uppdrag av Skolverket som en del i läslyftet och publicerades i juni 2016;  Informationskritik och kunskapsdelning.

Ta en titt på Wikipedia:Källhänvisningar för att se vad Wikipedias användare säger om källor och hur de bör användas på Wikipedia och engelska Wikipedia har en detaljerad sida över olika aspekter av att använda Wikipedia för informationssökning, som kan sammanfattas med att det är en ”bra startpunkt men ska inte vara en slutpunkt”.

Förutom att faktakolla källorna, ta även för vana att använda informationen som finns tillgänglig i historiken och på diskussionssidan, här är en kort film om hur det ser ut.

Bibliotek och Wikipedia

 • ”Jag vill ha exempel på hur folkbibliotek arbetar aktivt med Wikipedia.”
 • ”Hur många bibliotek har aktiviteter med Wikpedia?”
 • ”Jag vill kunna föra vidare till de som jobbar med specialsamlingar, kataloger o dyl. varför det är så viktigt att vi hjälps åt med att fylla Wikipedia med info/kunskap.”

Deltagarna i den här första Wikipediautbildningen för bibliotekspersonal har möjligheten att vara bland de som kan sprida och stötta biblioteken att bättre utnyttja möjligheten med Wikipedia, och vi vill så klart veta om de Wikipediarelaterade aktiviteter som sker ute på biblioteken i Sverige. Våra tidigare samarbeten har till största delen varit ihop med skolbiblioteken där klasser har redigerat Wikipedia som en del av att dela med sig av kunskap och lära sig praktisera källkritik och skrivande för verkliga mottagare. Ett initiativ från en bibliotekarie har handlat om att elever skriver på somaliska Wikipedia.

En mer detaljerad och fördjupad diskussion förs just nu av International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ihop med representanter från Wikimedia-rörelsen och den finns att ta del av i ett utkast som just nu gemensamt håller på att tas fram, där står folkbiblioteken i fokus och kanske inte specialsamlingar, men argumenten som tas upp kanske överlappar.

Statistik

 • ”Hur många i Sverige använder Wikipedia jämfört med andra uppslagsverk?”
 • ”Vilken medelålder är det på de som skriver på Wikipedia?”

SCB visade i en undersökning från 2013 att 89% av svenskarna i ålder 16-24 har använt sig av Wikipedia, vi vet inte hur stor användningen är av andra uppslagsverk. I slutet av 2014 genomförde vi  en större enkätundersökning av svenskspråkiga Wikipedias gemenskap, och till viss del dess läsare, här är en översikt av resultaten.

Vi ser fram emot nästa utbildningstillfälle nu i oktober och hör av dig med vilka fler Wikipediaaktiviter som sker och planeras på biblioteken i Sverige.


2016-10-10 av Per-Ola Mjömark
Internetdagarna 2016

Internetdagarna som fortbildning

–Vi har en klok förvaltningschef som satt digitaliseringsfrågor väldigt högt på agendan. Digitaliseringen är raketbränslet mot framtiden, säger Thomas Kvist som arbetar som områdeschef på Lomma kommun.

Vad har de som åker på Internetdagarna från er kommun för roller?

–Det är chefer och ledare i förskolan och skolan: rektorer, förskolechefer, områdeschefer, utvecklingsledare samt förvaltningschef.

Vad hoppas ni få ut av dagen? 

–Dagarna innebär såväl fortbildning som teambuilding, men framförallt skapar det en samsyn kring digitalisöringens möjligheter att möta framtiden.

2016-10-10 av Jonatan Svensson Glad (Josve05a; @JonatanGlad)
Wikimedia Sverige

San Diego

Detta blogginlägg är inte som vanliga blogginlägg här, utan detta inlägg är skrivet från ett hotell i San Diego.

Jag ansökte i måndags för ett bidrag av Wikimedia Sverige för ett bidrag att åka på en årlig konferens här i San Diego denna helg – WikiConference North America 2016. Jag fick senare samma dag ett ok från WMSE, och på under enbart ett par timmar lyckades jag få tag på flygbiljetter, hotellrum och ESTA-visum.

Idag (fredag, lokal tid) har det varit en ”för-konferens-dag”, med guidningar på museums i Balboa Park, men även föreläsningar om Wikipedia, Wikidata och Commons. Huvudfokuset under dagen har varit GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums).

I morgon börjar konferensen på riktigt och jag kommer att delta på flera föreläsningar, speciellt om det nya initiativet på svenskspråkiga Wikipedia, The Teahouse (Tehuset ) _ Ett ställe där nya användare kan få hjälp och lära sig Wikipedia på ett mer kommunikativt sätt.

Ni kan från-och-med imorgon (San Diego lokal tid) följa mig på dessa föreläsningar och vad jag tycker är viktigt att ta med sig, på min twitter @JonatanGlad. Jag kommer även skriva ett eller två till gästinlägg här på bloggen om denna konferens, men för realtidsuppdateringar är twitter ‘the place to be’.